Política de Qualitat

A CONSULTORIA 4e comptem amb experiència assessorant als nostres clients i ens hem especialitzat en consultoria fiscal i comptable, laboral, assegurances i gestoria, així com la gestió de comunitats de veïns. La nostra empresa es compon d'un equip humà amb una contrastada preparació i professionalitat, experts a obtenir el màxim partit dels actius dels nostres clients.

Els clients i les seves necessitats són les raons per la qual cada dia busquem millorar la manera de treballar i brindar servei, busquem en tots els nostres treball demostrar: amabilitat en brindar el servei i l'agilitat en els processos, innovació pràctica i eficiència en costos, compromís amb les normes de qualitat, labor cooperativa i desenvolupament integral de les persones.

L'objectiu principal que ens hem marcat és garantir el resultat final dels diferents treballs realitzats. Per a això ens comprometem a complir amb els requisits legals i millorar contínuament el nostre sistema de gestió de qualitat. Aquest document és el marc de referència per als nostres objectius en el Sistema de Gestió de Qualitat.